Recuperem un espai: Hortes vives Anar a la pàgina inicial de LIMNOS


Les hortes banyolines han estat al llarg de molts segles un dels principals motors del creixement de la ciutat. Una comunitat de monjos benedictins s'establiren a Banyoles (any 800), i convertiren un paisatge erm i d'aiguamolls en fèrtils camps de conreu. Això ho van fer possible amb la construcció d'una xarxa de recs, que penetren a la ciutat de Banyoles.

El creixement urbanístic de Banyoles al llarg del segle XX ha comportat la regressió de l'espai agrícola, reduint-lo bàsicament cap a la perifèria est de la vila.

Avui dia el Pla General de Banyoles qualifica moltes d'aquestes zones com a urbanitzables, com és el cas de Sota Monestir.

Un altre fet que ha influït en la disminució de les hortes és el progressiu envelliment de la població que hi treballa.

És comprensible el creixement urbanístic de la ciutat, però cal que es faci de forma racional i preservant, al màxim possible, els valors naturals de les hortes. per tant s'hauria de preservar part d'aquest sòl com a agrícola a través del Planejament Urbanístic.

El manteniment de l'agricultura periurbana només serà viable si es revaloritzen els espais agrícoles, ja que aquests realitzen moltes funcions positives de tipus:

-Historicocultural: manteniment d'un espai que ens deixa constància del passat de la vila, i amb un patrimoni lligat al regadiu (bagants, basses,...).
-Social: com a lloc d'ocupació de molts pagesos a temps parcial i d'esbarjo de ciutadans.
-Mediambiental: pulmó verd, equilibri territorial, generador de paisatge...
-Econòmic: està ocupat per explotacions agrícoles que desenvolupen una activitat econòmica.

Aquesta valorització de l'espai agrícola ha de provocar un canvi en la política de gestió d'aquests espais, que podria culminar amb un Pla Especial d'Hortes. Aquest PE seria una figura per gestionar aquestes zones i garantir-los un futur. Això s'aconseguiria incidint en el Planejament Urbanístic definint els espais agraris que han de ser preservats, i potenciant el desenvolupament econòmic i social de les hortes existents (ajudes als pagesos, creació d'horts escolars, ajudes pel manteniment dels recs, etc.).

D'aquesta manera aconseguirem que la ciutat mantingui aquests espais tan valuosos des del punt de vista social, cultural, econòmic i natural. Alhora contribuirem a què Banyoles s'iniciï en el camí cap a la sostenibilitat.


Ens podeu trobar eb el local de LIMNOS, 1r. Pis del Museu Darder, entrada pel c/. dels Servites (tel. i fax 972 574 467), els dimecres de 6 a 8 de la tarda. La nostra adreça de correu electrònic és: limnos@suport.org.
Pàgines recomanades:

Pàgina principal