Un altre món és possible Anar a la pàgina inicial de LIMNOS


La campanya contra el Banc Mundial realitzada a Barcelona el passat mes de juny ha posat els moviments antiglobalització a primera plana dels mitjans de comunicació. Malgrat que les imatges més difoses han estat la violència emprada per alguns grups, amb polèmica policial inclosa, darrera aquest moviment s'hi ha desenvolupat tota una ideologia bastant ben fonamentada. L'anomenat "moviment antiglobalització" inclou tots els sectors i moviments socials afectats per les conseqüències de la globalització del capital com sindicats, estudiants, ongs, grups de solidaritat, grups okupes, associacions de veïns, etc. Els grups ecologistes, com Limnos, donen suport al moviment, ja que molts dels desequilibris ambientals que està patint el planeta tenen el seu origen en les desigualtats entre Nord i Sud. Aquest moviment no està en contra del concepte de globalització, en molts sentits inevitable, sinó en la vessant capitalista de la globalització portada a terme per les multinacionals amb el suport dels països rics, la Unió Europea i les grans organitzacions econòmiques mundials.

Per què diem no al Banc Mundial? El BM és una institució pública internacional, en mans de les grans potències, al servei de les empreses transnacionals i del capital financer, pagada pels impostos del Nord i pels interessos abusius del deute del Sud. Les conseqüències de la política d'aquestes institucions són ben evidents. Mentre es gasten diners en armament i defensa, a nivell social disminueixen els pressupostos en educació, salut, ajuda alimentària, essent les dones les més afectades, fins al punt que el 70% de les persones pobres del món són dones. A nivell mediambiental acceleren el canvi climàtic, destrueixen els pulmons verds del planeta o dilapiden els recursos hídrics i el desertitzen. A nivell de salut creen riscos gravíssims amb una agricultura i ramaderia desnaturalitzades (transgènics, vaques boges, febre aftosa) i monopolis sobre la vida mateixa, mitjançant patents sobre fàrmacs, llavors i dades del genoma. Les dades parlen per si soles, uns 80 països tenen una renda per càpita inferior a la de fa una dècada. Enfront aquest model neoliberal de globalització, que se'ns vol imposar com l'únic possible, nosaltres apostem per les resistències. Exigim l'abolició del deute extern als països del sud i el reconeixement del deute ecològic després de segles d'espoli dels recursos naturals del tercer món. Apostem per un canvi en l'economia més sostenible, per les energies sostenibles, pel comerç just, per globalitzar els drets socials i laborals, per garantir unes condicions de vida dignes per a tothom, a un treball digne i estable, a un habitatge, a un servei públic de qualitat en la salut, l'ensenyament, el transport, etc. (Si voleu una informació més completa i detallada a www.rosadefoc.org). Fem una crida a mobilitzar-nos de forma pacífica, però contundent, perquè un altre món és possible:

GLOBALITZEM LES RESISTÈNCIES I LA SOLIDARIAT


Ens trobareu cada dimecres, de 6 a 8, al nostre local entrant pel c/. Servites (edifici Museu Darder), tel. 972 574 467 o limnos@suport.org.
Pàgines recomanades:

Pàgina principal