Les bardisses de l'estany Anar a la pàgina inicial de LIMNOS


La bardissa és una formació vegetal densa i inexpugnable, que creix molt bé en zones humides i que normalment ocupa els marges del bosc. La planta predominant és l'esbarzer, però n'hi ha d'altres, com el roser, el roldor, l'arç blanc o el sanguinyol. Són espècies heliòfiles, que necessiten llocs assolellats per a créixer. Per això, al voltant de l'Estany les trobem als costat del camí a peu, del carril bici i de la carretera de circumval.lació.

La destrucció dels boscos de ribera i la creació de clarianes faciliten la dispersió d'aquestes plantes. Per això, a l'Estany la bardissa es veu afavorida i creix allà on el bosc de ribera no està ben desenvolupat i presenta moltes clarianes. Fins fa unes desenes d'anys no hi havia arbres a l'Estany. Això vol dir que els boscos d'arbres de ribera de l'Estany són molt recents i que no han evolucionat prou, per la qual cosa la comunitat d'arbres no està ben estructurada. Degut a això, no hi ha les condicions que evitarien l'aparició de la bardissa al bosc. Fins que no passin uns anys i el bosc de ribera maduri i faci molta ombra, no desapareixerà la bardissa. S'ha de deixar que aquest procés faci la seva. El que no és recomanable és estassar i fer clarianes al bosc de ribera, ja que el que afavorim és que torni a sortir l'esbarzer amb més força. A vegades, la millor gestió d'una zona és no fer-hi res. A l'Estany, ja hi ha algunes zones de bosc on es pot caminar bé pel seu interior sense massa bardisses.

Un altre fet que afavoreix a aquesta formació vegetal és l'assecament de les zones humides del voltant de l'Estany. En totes aquelles zones que s'inunden durant un temps, la bardissa s'ofega i no creix, i s'afavoreix l'aparició d'altres espècies de plantes molt més interessants.

Evidentment, s'ha d'eliminar la bardissa que envaeix el camí a peu, perquè la gent pugui gaudir plenament d'una passejada per l'Estany. No estem en contra de l'estassada del camí i del seu manteniment en bones condicions. Seria il.lògic. Malgrat això, la bardissa és important per a la conservació de la fauna i flora de l'entorn de l'Estany, ja que actua de barrera impedint la sobrefreqüentació de determinades zones de l'Estany per les persones. Per això, cal mantenir zones sense bardissa, estassades, i també zones amb bardissa, segons ens interessi la seva protecció. De portar aquestes idees a la pràctica se'n diu gestionar un espai natural.


Diumenge, 23 de desembre. Sortida ornitològica matinal a l'Illa del Fluvià (Illa de Fares). Ens trobarem a les 9 del matí a Correus de Banyoles, a les 9.15 a Esponellà (davant l'Ajuntament).


Ens trobareu cada dimecres, de 6 a 8, al nostre local de la Pl. Estudis, 2 (edifici Museu Darder) entrada pel c/. Servites., tel. 972 574 467 o limnos@suport.org.
Pàgines recomanades:

Pàgina principal