La gestió dels espais naturals Anar a la pàgina inicial de LIMNOS


Resum de les jornades “La gestió dels espais naturals”, organitzades Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, en les que va participar Limnos.


El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) és una eina de protecció legal a Catalunya. Quant a flora, només una tercera part dels endemismes catalans hi són inclosos. En la gestió de la flora o la fauna a vegades es dediquen més recursos a la protecció d’espècies emblemàtiques, que no a altres que estan en major perill de desaparició, però poc atractives per al públic en general, com és el cas d’alguns invertebrats.

La conservació dels ecosistemes ha de ser prioritària per a la conservació de les espècies, encara que hi ha moltes mancances que la dificulten, com la limitació de recursos econòmics i humans o la manca d’informació i estudis sobre la situació dels ecosistemes i les seves espècies. Un altre problema important és la introducció d’espècies exòtiques, que provoquen greus canvis en el funcionament dels ecosistemes i afecten a la supervivència dels seus habitants autòctons.

La població humana a Catalunya també afecta el medi natural. En les ciutats i pobles s’ha de saber limitar el creixement urbanístic per aconseguir un nivell de sostenibilitat que permeti una bona qualitat de vida, però també un respecte pel medi que ens envolta. Cal conservar espais no només pel seu valor natural o cultural, sinó també pels seus usos tradicionals (hortes, camps de conreu).

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que els espais naturals protegits són una eina, no una finalitat. En alguns casos, com en el del Cap de Creus, que ha patit importants incendis després de la seva protecció, aquesta no ha estat favorable per a la conservació. Manca una bona gestió i avaluacions sobre l’efectivitat de la conservació.

En molts espais naturals s’ha de fer compatible la conservació amb les activitats humanes. La població local ha d’estar informada i participar activament. Una bona gestió només s’aconsegueix si hi ha una bona coordinació entre tots els implicats. Per això és important també l’educació ambiental de nens i adults, per a donar els coneixements per a resoldre els problemes ambientals i millorar l’actitud davant el medi natural.

El turisme sostenible ha de ser viable econòmicament i beneficiar socialment la gent del territori on té lloc, però també ha de ser respectuós per al medi. A diferència del turisme de masses, ajuda a la protecció de les àrees naturals a llarg termini generant beneficis econòmics, creant llocs de treball i augmentant la sensibilització per a la conservació dels espais.

La bona gestió a vegades depèn del treball de fundacions, com Territori i Paisatge, que adquireix territori per a la conservació i realitza projectes de conservació i educació ambiental.

Al Pla de l’Estany hi ha moltes àrees d’interès, no només d’ambients aquàtics, sinó també alzinars muntanyencs i fagedes a Rocacorba o zones rurals a Sant Miquel, el Pla de Martís o Vilademuls. Malauradament, hi ha problemes greus, com la generació excessiva de residus (per sobre de la mitjana catalana quant a residus municipals) i l’excés de granges, que provoca problemes de contaminació de l’aigua per nitrats.

Tots els valors naturals, culturals i tradicionals no agressius de la comarca s’haurien de valorar convenientment, aplicar sistemes de protecció segons les necessitats i perills de cada zona, i portar a terme gestions que permetin una millora en la conservació i en la qualitat de vida amb l’objectiu d’assolir una comarca sostenible. La creació d’un parc natural que integri els espais més importants, amb els necessaris recursos humans i econòmics, seria la millor solució.


Ens trobareu cada dimecres de 6 a 8 al nostre local, Pl. dels Estudis, 2, (edifici Museu Darder), entrada pel C/Servites. Tel. 972 57 44 67. E mail: limnos@suport.org.
Pàgines recomanades:

Pàgina principal