Llicencies Individuals per a Documents Personals LIPADP

Tradicionalment, des de les corporacions institucionals, empresarials o associatives hi ha hagut una baixa cura en el tractament de dades de caràcter personal. Una excepció molt coneguda i generalitzada ha estat tot el cos professional de la medicina, que ha treballat molt per la preservació de la confidencialitat de la informació íntima de les persones. Tant en els sistemes de govern autoritaris com a l'economia de mercat, de forma creixent les corporacions han assumit que els seus drets sobre les dades de caràcter personal estan regits bàsicament per la possibilitat física de disposar d'aquestes dades, i cada vegada menys regits per la voluntat de les persones afectades. Això ha produït fenòmens dramàtics a la nostra societat, com són la publicació de dades confidencials, investigacions político-policials il·legals i sense cobertura judicial, compra-venda de perfils comercials i currículums de les persones, misterioses discriminacions en assegurances mèdiques i seleccions laborals, i un llarg etcètera.
Aquestes llicències neixen per a normalitzar de forma independent als interessos de governs i altres corporacions, una forma d'expressió de la voluntat de les persones que volen transmetre un document (sigui escrit, audiovisual, o altre tipus de comunicació) pel què fa a la intimitat del seu contingut, extinció de la informació, i que la comunicació pot ésser exclusiva entre emissor i receptor.

Hi ha dues variants de la llicència: la què requereix el tractament íntegre del document, i la què en permet la modificació per a crear-ne una obra derivada:
  • LIPADP 1 (per a documents sense derivats, literals)
  • LIPADP-M 1 (per a documents modificables)


Si vostè ha visitat aquesta pàgina cercant un altre tipus de llicència per a obres artístiques, acadèmiques, industrials, científiques, etc., pot consultar la secció d'altres pàgines recomanades.


altres pàgines recomanades:
- Agència Catalana de Protecció de Dades
- Agencia española de protección de datos
- Security and Privacy - OCDE

- Qué es Copyleft? (castellano)
- Licencias de GNU (castellano)
- Creative Commons (castellano)


Contacte Sense derivatsAtribucio Actiu.Info Copyleft