Adjudicació CasalContacta amb nosaltres
Principal Qui som Argelaguer Notícies anteriors Artícles d'opinió Directori Entitats Precs i preguntes

Acta de la mesa
Acord Ple
Instància
Notificació
Recurs de reposició
Acord desestimant
Opinió

 

Especial Adjudicació de la Gestió del Casal d'Argelaguer:
 


Ple 09/08/04
 

Legislació relacionada:

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

 

 

Cronologia dels fets:

 

Bop Núm.135 - Exercici 2004 Secció Ajuntaments
7151 · AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci d'aprovació d'un plec de clàusules i convocatòria concurs públic

 

30/07/04 S'obren les pliques per la concessió del Casal

L'Ajuntament anuncia que avui a les 13h s'han obert les pliques del concurs per a la gestió del Casal. S'han presentat tres candidatures, totes de persones del municipi.
 

02/08/04 L'Ajuntament fa públic el resultat de la valoració de la mesa de contractació per a l'adjudicació de la gestió del Casal d'Argelaguer, el resultat és el següent:

1º FRM
2º ASM i EPD
3º FRC

Es preveu que el proper Plé municipal del dia 9 d'agost aprovi l'adjudicació definitiva.
 

04/08/04 Els actuals adjudicataris del Casal anuncien, mitjançant un cartell a l'entrada del Casal, que es traslladen  al Bar Borgonyà de Banyoles. El trasllat es farà el proper 23 d'agost.
 

09/08/04 Els regidors d'ERC es plantejen el vot en contra en el Ple d'aquesta nit si es posa a votació la concessió de Casal al candidat Paco Romero al considerar que no s'han aplicat correctament els criteris de valoració
 

09/08/04 Els regidors aproven adjudicar la concessió del Casal a FRM amb quatre vots a favor de CiU i 2 abstencions dels regidors d'ERC.
 

09/08/04 Deplorable espectacle el que ens han ofert aquesta nit els regidors de l'Ajuntament adjudicant la concessió del Casal al candidat que havia presentat la pitjor proposta.

En sessió extraordinaria, el Plé de l'Ajuntament d'Argelaguer, aquesta nit ha aprovat, amb els quatre vots a favor de CIU (faltava el regidor Enric Badosa)
, l'abstenció dels regidors d'ERC  i la complicitat de la Secretaria municipal, el que no dubten en qualificar un dels acords més escandalós dels últims anys.

L'anàlisi de les diferents propostes presentades no deixa dubte al nostre entendre que la proposta que finalment ha aconseguit l'adjudicació era la pitjor. Els regidors, prenent aquest acord, ni han estat objectius, ni s´han assessorat adequadament ni han resolt a favor de la millor proposta.

Patètica l'actuació de l'alcalde Josep Dorca defensant el que era indefensable i justificant el que era injustificable; i trista l'actuació dels regidors d'ERC, que havien anunciat el seu vot en contra i que, després d'una reunió previa de més d'una hora a porta tancada amb la resta de regidors, han obtat per rentar-se les mans i abstenir-se.

S'ha perdut una oportunitat que era esperada per molts veïns des de feia molt anys de canviar l'orientació del Casal i poder-lo convertir en un equipament cultural viu i dinàmic que afavoreixi la relació i la bona convivència. Aquest canvi havia estat defensat moltes vegades, en públic i en privat, per  l'Alcalde Dorca i els regidors d'ERC i que, en el moment de la veritat han votat per la continuïtat.

Durant els propers cinc anys, tant de bo haguem de reconèixer que ens equivoquem, el Casal continuarà essent  un bar de poble.

Ens queda el díficil camí de les actuacions legals d'incerta durada i més incert resultat per intentar reconduir el dany irreparable que aquest acord comporta a als altres candidats i al poble negant-li un recurs esperat i necessari.

Argelaguer Viu, per això, demanarà una còpia de l'expedient administratiu i presentarà un recurs de reposició contra aquest acord considerant que no s'aplicat correctament els criteris d'avaluació i demanant que s'atorgui l'adjudicació a la candidatura presentada per EPD i ASM per considerar-la la millor i la que més afavoreix els interessos del municipi.
 

11/08/04 Presentada instància a l'Ajuntament demanant que se´ns lliuri còpia de l'expedient administratiu i de l'acord de Ple relatiu a l'adjudicació de la Gestió del Casal d'Argelaguer
 

15/08/04 Avui podem trobar ja a FRM fent "practiques" en el Bar del Casal i  servint els primers cafes i entrepans.

Una dita que sembla que l'amic Paco no coneix  diu que no es pot dir blat fins que sigui al sac i ben lligat.

Quan el procés d'adjudicació ha estat ple d'irregularitats, quan els regidors d'ERC manifesten que s'han produit molts errors, quan alguns  candidats als que no se´ls adjudicat la concessió estan dispossats a demanar explicacions, quan se sap que alguns dels criteris d'avaluació no es podien utilitzar i menys de la forma en que es va fer, en definitiva, quan tot plegat sembla que ha estat un nyap,  no sembla que el  més prudent sigui possar-se a darrera la barra doncs es pot sortir escaldat.
 

17/08/04 Si creus, com nosaltres,  que l’adjudicació de la concessió del Casal s’ha fet aplicant de forma incorrecta els criteris de valoració i  vols demanar que es revisi aquest procés d’adjudicació, pots ajudar a aconseguir-ho presentant la següent instància a l’Ajuntament.
 

20/08/04 Acollint-se a l'art. 93.5 de la Llei de contractes de l'administració pública, la candidatura Pujol-Serrabona han demanat que l'Ajuntament els hi comuniqui els motius del rebuig de la seva candidatura i les característiques de la proposició de l'adjudicatari determinants de l'adjudicació al seu favor. L'Ajuntament disposa de quinze dies per respondre.
 

26/08/04 L'administració al servei del ciutadà o vuelva usted mañana.
Quinze dies després de presentar la instància demanant que se´ns lliuri una còpia de l'expedient administratiu i de l'acord de Ple relatiu a l'adjudicació de la Gestió del Casal d'Argelaguer, no em rebut cap resposta.

Consultats altres ajuntaments ens informen que aquesta informació s'entrega en el mateix moment o com a molt a les 24 hores de demanar-la. A Argelaguer la nostra sol·licitud segueix, com diu la secretària Adriana Prat, "el seu curs" (entenem que vol dir per les complexes i diferents dependències municipals) i que "ja se´ns dirà el que se´ns hagi de dir" (?).

Aquesta manera d'atendre la demanda d'un veï  per accedir a una documentació d'interés general reflexa, al nostre entendre, un comportament contrari al que s'espera d'un alcalde i d'un Ajuntament obert, dialogant, transparent i democràtic.

A Argelaguer el famós vuelva usted mañana sembla que segueix vigent.
 

27/08/04 Denegada la sol.licitud en la que demanem se´ns lliuri una còpia de l'expedient administratiu del concurs de la concessió per la gestió del casal amb dret a l'explotació del bar.
Avui se´ns ha notificat mitjançant carta certificada que no se´ns pot lliurar una còpia perquè l'expedient no està tancat i no tenim la condició de persona interessada. També se´ns informa que contra aquesta resolució podem interposar recurs de reposició o bé recurs contenciós administratiu.
 

03/09/04 Els serveis jurídics consultats consideren arbitrari, subjectiu i immotivat l'acord del Ple en que s'adjudica la concessió de la gestió del Casal a FRM, extrems tots ells que predeterminen la seva nul·litat radical.

Per aquest motiu és totalment justificat presentar, tal com han fet amb data d'avui un dels concursants, un recurs de reposició davant de l'ajuntament. Aquest disposa d'un mes per respondre a aquest recurs i acordar o no la reposició de l'acord impugnat.

Cas de no contestar (el que és obligatori fer) o desestimar el recurs els interessats cal que presentin un
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
 

03/09/04 Demà 4 de setembre a les 19h30 s'inaugura el Casal d'Argelaguer.
 

03/09/04 La candidatura ASM-EPD ha presentat escrit interposat recurs de reposició contra l’acord adoptat pel Ple municipal, en la sessió extraordinària del dia 9 d’agost de 2004, pel qual s’adjudica a Francisco Romero i Moreno la concessió administrativa per a la gestió del Casal d’Argelaguer amb dret a l’explotació del bar.
 

08/09/04 Esgotat sense resposta el termini que tenia l'ajuntament per respondre a la demanda de la candidatura  ASM-EPD sol.licitant que se´ls hi comuniqui els motius del rebuig de la seva candidatura i les característiques de la proposició de l'adjudicatari determinants de l'adjudicació al seu favor com obliga l'art. 93.5 de la Llei de contractes de l'administració pública.
 

02/10/04 L'Ajuntament esgota el termini que tenia per contestar desestimant el recurs de reposició presentat per la candidatura ASM-EPD contra l'acord del Plé d'adjudicació de la concessió del Casal . Els interessats poden ara presentar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
 

 

© Argelaguer Viu - La web d'Argelaguer  2003-2005 redaccio@argelaguer.net